Producten

AC-floors levert verschillende typen bedrijfsvloeren. Deze staan hieronder weergegeven:

  • Vloeispecie werkvloeren
  • Vloeren met bouwnetten
  • Staalvezel vloeren
  • Vloeren met kunstofvezel

Het hebben van vloeistofdichte of vloeistofkerende vloeren houdt veel ondernemers bezig. Wanneer moet je wat hebben en hoe werkt dat dan? Garagebedrijven, maar ook andere, zoals galvanische bedrijven, dienen te bewijzen dat hun vloeren afdoende bescherming bieden tegen het indringen van vloeistoffen.

In het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB 2001) moeten veel bedrijven die werken met bodembedreigende stoffen voorzieningen hebben waarmee het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar wordt. Conform de NRB zijn er voor de meeste bedrijven in principe twee mogelijkheden:

1. Een vloeistofdichte vloer, goedgekeurd door een inspecteur in het kader van de PBV/CUR-Aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening moet jaarlijks zelf visueel worden beoordeeld en regelmatig door de inspecteur worden herkeurd.

2. Een vloeistofkerende vloer, die bodembedreigende stoffen lang genoeg kan tegenhouden totdat deze opgeruimd worden. Dergelijke vloeren moeten ook regelmatig zelf visueel beoordeeld worden. Daarnaast moet door middel van technische en organisatorische maatregelen voorkomen worden dat de voorziening blootgesteld wordt aan bodembedreigende stoffen of dat dit zichtbaar is.

Deskundig advies bij het bepalen van de vereiste mate van bescherming kan u hier veel voordeel opleveren.

AC Floors BV kent de regelgeving en helpt u bij uw keuring.

Nieuw in het programma van All Concrete Floors BV is het revolutionaire Superfloor Concept. Volgens dit concept wordt een betonvloer fijngeschuurd en daarna met speciale diamantschuurmachines geheel vlak geschuurd en gepolijst. De Superfloor biedt veel voordelen, o.a.:

– Een esthetisch mooi aanzicht van de vloer.

– De vloer is stofvrij, indringings- en chemisch resistent.

– De vloer is brandveiliger doordat er geen vloeistoffen intrekken of aan vasthechten.

– Door het gladde oppervlak blijven bandensporen en andere verontreinigingen niet vast zitten.

– De vloer is schimmelwerend en gemakkelijk schoon te houden.

– Het concept is milieuvriendelijker t.o.v. bijvoorbeeld epoxyvloeren (daarbij milieubelasting tijdens de productie van de materialen).

– De vloer biedt een hoge slijtvastheid, deze is nooit meer aan kostbare vervanging toe (dit omdat er niets in de toplaag dringt en deze niet loslaat of ‘doorslijt’).

– De vloer is, ondanks het grote glansvermogen, toch slipvrij.

– Er wordt een veel grotere lichtopbrengst in een ruimte gegenereerd door de verhoogde reflecterende waarde.

– De vloer is zeer eenvoudig te voorzien van een CUR-PBV verklaring in zake vloeistofdichtheid.

– Het concept is zeer goed toepasbaar daar waar er eisen gelden voor elektrische geleiding, ESD normen en de vloer is anti- statisch.

En dan nog een erg belangrijk voordeel: de Superfloor biedt prijsvoordeel en tijdwinst t.o.v. bijvoorbeeld het aanbrengen van een kunststofvloer of tegelvloer. Als wij klaar zijn is de ruimte meteen gereed om in te richten, later dienen niet een of meerdere lagen coating te worden aangebracht of een cementdekvloer gevolgd door tegels.

De Superfloor kan toegepast worden bij o.a.:

* nieuw te storten bedrijfsvloeren

* bestaande projecten

* renovatie projecten

* het opfrissen van uw bedrijfsvloer

Door behandeling van een bedrijfsvloer volgens het Superfloor Concept is het ook mogelijk om kleine plaatselijke onvlakheden te verwijderen.

De toepassingsmogelijkheden van de Superfloor zijn legio, denk bijvoorbeeld aan intensief te gebruiken magazijnen, (garage)werkplaatsen, bedrijfsruimtes, showrooms, kantoren en grotere praktijkruimtes (hygiƫne!).

Scheuren

SCHEURVORMING:Een betonvloer zal altijd scheuren, dat is een feit. Beton wordt gemaakt van de natuurproducten zand, cement, grind en een toevoeging van diverse hulpstoffen. Zodra er water toegevoegd wordt ontstaat er een chemische reactie en vanaf dat moment start het verhardingsproces van het beton. Tijdens dit reactieproces gaan zich spanningen opbouwen in de vloer die scheurvorming tot gevolg zullen hebben, hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

– Plastische krimp:

Tijdens de verhardingfase gaat het water uit het beton verdampen door invloed van temperatuur en luchtvochtigheid, bij onbeschermde (buiten)-vloeren heeft ook de wind hier nog extra invloed op. Door deze verdamping gaan er in het oppervlak van de vloer horizontale trekspanningen optreden, waardoor plastische krimpscheuren ontstaan.

– Thermische krimp

Door het chemische hydratieproces (het samenkomen van cement en water) ontstaat warmte in de betonmassa. Als de vloer vervolgens te snel af gaat koelen worden extra spanningen in het vloeroppervlak opgebouwd, met mogelijk scheurvorming tot gevolg. Overigens kunnen thermische krimpscheuren optreden bij zowel verse als bij langer bestaande vloeren .

– Overbelastingsscheuren

Door een (te) hoge belasting kunnen scheuren ontstaan. Dit kan veroorzaakt worden door te hoge belasting aan de directe oppervlakte van de vloer, maar ook de ondergrond waar de vloer op gestort is kan van grote invloed zijn. Als de ondergrond (b.v. zand/puinbed, prefab-vloer) niet gelijkmatig vlak is kunnen ook hierdoor spanningen ontstaan in de betonmassa.

Oplossingen om scheurvorming zo veel mogelijk te beperken:

– Het verzorgen van een gelijkmatig vlakke ondergrond

– Het puinbed bevochtigen om te snelle onttrekking van water uit de betonmassa te voorkomen

– Het voorzien van de vloer van de juiste bewapening om de trekspanningen op te vangen

– Het kiezen van de juiste betonsamenstelling

– Het kiezen van de juiste vloerdikte (hoe dunner de vloer. hoe meer spanning)

– Het monoliet bewerken van de vloer, waardoor de krimpscheuren dicht geschuurd worden

– Het direct na het storten en afwerken nabehandelen van de vloer met curing compound of afdekfolie om het te snel verdampen van vocht uit het beton te reduceren

– Beschermen van de vloer tegen weersinvloeden en grote temperatuurschommelingen (voor zover mogelijk)

– Het zagen van schijnvoegen om de oppervlaktespanning te verminderen

– Het niet te snel verwijderen van de bekisting

Ondanks alle voorzorgen en maatregelen is scheurvorming niet te voorkomen, dit is inherent aan het product, maar u kunt bij AC Floors BV altijd terecht voor een advies om scheurvorming zo veel mogelijk te beperken.