Vloerbehandelingen

Scheurvorming:
Een betonvloer zal altijd scheuren, dat is een feit. Beton wordt gemaakt van de natuurproducten zand, cement, grind en een toevoeging van diverse hulpstoffen. Zodra er water toegevoegd wordt ontstaat er een chemische reactie en vanaf dat moment start het verhardingsproces van het beton. Tijdens dit reactieproces gaan zich spanningen opbouwen in de vloer die scheurvorming tot gevolg zullen hebben, hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

Plastische krimp:

Tijdens de verhardingfase gaat het water uit het beton verdampen door invloed van temperatuur en luchtvochtigheid, bij onbeschermde (buiten)-vloeren heeft ook de wind hier nog extra invloed op. Door deze verdamping gaan er in het oppervlak van de vloer horizontale trekspanningen optreden, waardoor plastische krimpscheuren ontstaan.

Thermische krimp

Door het chemische hydratieproces (het samenkomen van cement en water) ontstaat warmte in de betonmassa. Als de vloer vervolgens te snel af gaat koelen worden extra spanningen in het vloeroppervlak opgebouwd, met mogelijk scheurvorming tot gevolg. Overigens kunnen thermische krimpscheuren optreden bij zowel verse als bij langer bestaande vloeren .

Overbelastingsscheuren

Door een (te) hoge belasting kunnen scheuren ontstaan. Dit kan veroorzaakt worden door te hoge belasting aan de directe oppervlakte van de vloer, maar ook de ondergrond waar de vloer op gestort is kan van grote invloed zijn. Als de ondergrond (b.v. zand/puinbed, prefab-vloer) niet gelijkmatig vlak is kunnen ook hierdoor spanningen ontstaan in de betonmassa.

Oplossingen om scheurvorming zo veel mogelijk te beperken:

  • Het verzorgen van een gelijkmatig vlakke ondergrond
  • Het puinbed bevochtigen om te snelle onttrekking van water uit de betonmassa te voorkomen
  • Het voorzien van de vloer van de juiste bewapening om de trekspanningen op te vangen
  • Het kiezen van de juiste betonsamenstelling
  • Het kiezen van de juiste vloerdikte (hoe dunner de vloer. hoe meer spanning)
  • Het monoliet bewerken van de vloer, waardoor de krimpscheuren dicht geschuurd worden
  • Het direct na het storten en afwerken nabehandelen van de vloer met curing compound of afdekfolie om het te snel verdampen van vocht uit het beton te reduceren
  • Beschermen van de vloer tegen weersinvloeden en grote temperatuurschommelingen (voor zover mogelijk)
  • Het zagen van schijnvoegen om de oppervlaktespanning te verminderen
  • Het niet te snel verwijderen van de bekisting

Ondanks alle voorzorgen en maatregelen is scheurvorming niet te voorkomen, dit is inherent aan het product, maar u kunt bij All Concrete Floors altijd terecht voor een advies om scheurvorming zo veel mogelijk te beperken.

Neem contact op

All Concrete Floors
Waterlaat 18
5571 MZ Bergeijk
tel: 0497-820994
e-mail: info@acfloors.eu